WELCOME
当前位置: 首页>>科研成果>>发表论文>>2022年发表的文章>>正文
2022年发表的文章

24篇

2023-08-31  点击:[]

1. Peng-Cheng Du,Ming-Liang Zhao,Hong Li,Fei Gao,You-Nian Wang; Power transfer efficiency and the power threshold for E–H mode transition in inductively coupled plasmas.Journal of Applied Physics7 April 2022; 131 (13): 133301.

2. Peng-Cheng Du,Fang-Jie Zhou,Kai Zhao,Yong-Xin Liu,Fei Gao,You-Nian Wang; Measurement of neutral gas temperature in inductively coupled Ar and Ar/O2plasmas.Journal of Applied Physics28 July 2022; 132 (4): 043302.

3. Han-Lin Li,Zhang-Hu Hu,Quan-Tang Zhao,Rui Cheng,Yong-Tao Zhao,Zi-Min Zhang,Xue-Chun Li,You-Nian Wang; Simulation study of coupled two-stream and current filamentation instability excited by accelerator electron beams in plasmas.Physics of Plasmas1 May 2022; 29 (5): 052101.

4.Zhang-Hu H, Wen-Ping L, De-Xuan H, Xiao-Juan W, You-Nian W, et al. Permeability enhancement of the KcsA channel under radiation of a terahertz wave[J], PHYSICAL REVIEW E, 2022, 105(2): 024104.

5.Wang-Wen Xu (徐汪文) , Zhang-Hu Hu (胡章虎), De-Xuan Hui (惠得轩) and You-Nian Wang (王友年).High energy electron beam generation during interaction of a laser accelerated proton beam with a gas-discharge plasma[J].Plasma Science and Technology,2022,24(05):86-90.

6.Xiao-Juan Wang (王晓娟), Zhang-Hu Hu (胡章虎) and You-Nian Wang (王友年).Multi-layer structure formation of relativistic electron beams in plasmas[J].Plasma Science and Technology,2022,24(02):12-18.

7. Jian-Kai Liu,Emi Kawamura,Michael A. Lieberman,You-Nian Wang; Nonlinear transmission line (NTL) model study of electromagnetic effects in high-frequency asymmetrically driven capacitive discharges.Physics of Plasmas1 January 2022; 29 (1): 013508.

8.Ling-Ling Ding, Wen-Qi Lu, Quan-Zhi Zhang, Jun Xu, Zhen-Feng Ding and You-Nian Wang. Experimental investigation of the electron sheath resonance (ESR) effect in parallel plate radio-frequency capacitively coupled plasmas[J], PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY, 2022, 31(4).

9.Yong-Xin Liu(刘永新), Quan-Zhi Zhang(张权治), Kai Zhao(赵凯), Yu-Ru Zhang(张钰如), Fei Gao(高飞), Yuan-Hong Song(宋远红), and You-Nian Wang(王友年).Fundamental study towards a better understanding of low pressure radio-frequency plasmas for industrial applications[J].Chinese Physics B,2022,31(08):408-430.

10. Xiang-Yu Wang,Xiao-Kun Wang,Kai Zhao,Yong-Xin Liu,You-Nian Wang; Experimental study on the ignition process of a pulsed capacitively coupled RF discharge: Effects of gas pressure and voltage amplitude.Physics of Plasmas1 May 2022; 29 (5): 053501.

11.Xiao-Kun Wang, Xiang-Yu Wang, Yong-Xin Liu,Julian Schulze, Zoltán Donk ́o and You-Nian Wang. Striations in dual-low-frequency (2/10 MHz) driven capacitively coupled CF4 plasmas[J]. Plasma Sources Science and Technology,2022,31(6).

12.Yan-Yan F, Xiao-Kun W, Yong-Xin L, Julian S, Zoltan D, You-Nian W, et al. Effects of 'step-like' amplitude-modulation on a pulsed capacitively coupled RF discharge: an experimental investigation[J], Plasma Sources Science and Technology, 2022, 31(8).

13. Jing-Yu Sun, Hui Wen, Quan-Zhi Zhang, Julian Schulze, Yong-Xin Liu and You-Nian Wang. Electron heating mode transition induced by the magnetic confinement of secondary electrons in capacitively coupled radio frequency discharges[J], PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY, 2022, 31(8).

14. Jing-Yu Sun, Quan-Zhi Zhang, Julian Schulze and You-Nian Wang. Collisionless magnetized sheath resonance heating induced by a transverse magnetic field in low-pressure capacitive rf discharges[J], Plasma Sources Science and Technology, 2022, 31(4).

15. Hai-Wen Xu, Yuan-Hong Song, Zhi-Wei Ma, and You-Nian Wang. Control of radiation-driven tearing mode by externally driven current in tokamaks[J], Plasma physics and controlled fusion, 2022, 64(1).

16. Wan Dong, Yi-Fan Zhang, Zhong-Ling Dai, Julian Schulze, Yuan-Hong Song, and You-Nian Wang. Hybrid simulation of instabilities in capacitively coupled RF CF4/Ar plasmas[J], PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY, 2022, 31(2).

17. Wei Yang,Fei Gao,You-Nian Wang; Effects of the excited states on electron kinetics and power absorption and dissipation in inductively coupled Ar plasmas.AIP Advances1 May 2022; 12 (5): 055222.

18. Wei Yang,Fei Gao,You-Nian Wang; Effects of chamber size on electron bounce-resonance heating and power deposition profile in a finite inductive discharge.Physics of Plasmas1 June 2022; 29 (6): 063503.

19. Wei Yang (杨唯), Fei Gao (高飞) and You-Nian Wang (王友年).Conductivity effects during the transition from collisionless to collisional regimes in cylindrical inductively coupled plasmas[J]. Plasma Science and Technology,2022,24(05):133-148.

20. Quan-Zhi Zhang, Jia-Rui Liu, Yong-Xin Liu, Wen-Qi Lu, Jing-Yu Sun and You-Nian Wang. Enhanced heating in plasma bulk due to electron cyclotron resonance in weakly magnetized capacitively coupled plasmas[J], Plasma Sources Science and Technology, 2022, 31(7).

21. Ying-Ying Wen, Xin-Yang Li, Yu-Ru Zhang, Yuan-Hong Song and You-Nian Wang. Electron power absorption mode transition in capacitively coupled Ar/CF4 discharges: hybrid modeling investigation[J]. Journal of Physics D: Applied Physics,2022,55(20).

22. Li Wang, Mate Vass, T. Lafleur,Zoltán Donkó, Yuan-Hong Song, Julian Schulze. On the validity of the classical plasma conductivity in capacitive RF discharges [J]. Plasma Sources Science and Technology, 2022, 31(10).

23. Li Wang, Mate Vass, Zoltán Donkó, Peter Hartmann, Aranka Derzsi, Yuan-Hong Song, Julian Schulze. Electropositive core in electronegative magnetized capacitive radio frequency plasmas [J]. Plasma Sources Science and Technology, 2022, 31(6).

24. 宋柳琴,贾文柱,董婉,张逸凡,戴忠玲,宋远红. 容性耦合放电等离子体增强氧化硅薄膜沉积模拟研究 [J]. 物理学报, 2022, 71(17)关闭